SRV dönen test odası ile Tribometre

Test Alanı

Geliştirme, araştırma ve uygulama teknolojileri alanlarındaki mühendislerimiz ve bilim adamlarımız müşterilerimizin ve ortaklarımızın gereksinimlerine göre tribolojik çözümler geliştirmektedir.

Teknik Uzmanlığımız

Wolfratshausen'deki merkez ofislerimiz kapsamlı test araçları içermektedir. Ürünlerimizin yetenekleri sahada test edilmektedir. Ön testleri hızlı bir şekilde yürütebilir ve sonuçları Ar-Ge çalışmalarımıza entegre edebiliriz. Müşterilerimiz için bu demektir ki

 • Yüksek esneklik ve kısa gelişim süreleri
 • Ar-Ge gereksinimlerine uygun test yöntemleri
 • Ürün geliştirmenin ön saha testi ve ürün özelliklerinin sürekli korunması

Kimyasal-fiziksel ve Analitik Test Olanakları

 • Termogravimetrik analiz
 • Gaz Kromatografisi
 • Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi
 • Sprey Model Analizi ve Parçacık Dağılımı Ölçümü
 • Kızılötesi Spektrumunun DIN 51451'e göre belirlenmesi
 • DIN 53019-1 uyarınca Kinematik Viskozitenin Belirlenmesi
 • DIN EN ISO 3104 uyarınca Dinamik Viskozitenin Belirlenmesi
 • DIN 51563'e uygun olarak Viskozite-Sıcaklık Davranışının Belirlenmesi
 • DIN 51757 uyarınca yoğunluk tayini
 • Parlama Noktasının DIN EN ISO 2592 ve DIN 51755 standartlarına göre belirlenmesi
 • Koni Penetrasyonunun DIN ISO 2137'ye göre belirlenmesi
 • DIN ISO 2176'ya göre Damla Noktasının belirlenmesi
 • DIN 51817 uyarınca Yağ Ayırma Tayini
 • DIN 51810-1 uyarınca Görünür Dinamik Viskozitenin Belirlenmesi
 • DIN 51810-2'ye göre Verim Noktası Tayini
 • ASTM D 664 uyarınca Asit Değerinin Belirlenmesi
 • ISO 3771'e uygun baz numarasının belirlenmesi
 • DIN 51559-1'e göre Saponifikasyon Numarasının Belirlenmesi
 • Kül EN ISO 6245'e göre Kül Tayini
 • DIN 51575'e göre Sülfatlanmış Kül Tayini
 • DIN 51811 uyarınca Bakır Korozyonunun Belirlenmesi
 • Yoğuşma - DIN EN ISO 6270-2 uyarınca İklim Değişikliği
 • DIN EN ISO 9227 uyarınca Tuz Püskürtme Testi
 • DIN 19268'e göre pH Değerinin Belirlenmesi
 • DIN 51423 uyarınca Refraktif İndeks Tayini
 • Yüzey Pürüzlülüğünün Tayini
 • DIN EN 27888'e göre Elektrik İletkenliğinin Belirlenmesi
 • Tutarlı yağlayıcıların belirli elektriksel direncinin belirlenmesi
 • KEYENCE Mikroskopisi
 • DIN EN ISO 2409'a göre Çapraz Kesme Testi
 • DIN EN ISO 1524'e uygun olarak öğütme Hassasiyeti

Mekanik-Dinamik Testler İmkanları

 • DIN 51819 uyarınca FE9-Rolling Rulman Test Cihazı
 • EMCOR-Test, DIN 51802'ye göre
 • DIN 51834 uyarınca SRV-Test
 • ASTM D 1831 uyarınca Rulo Stabilite Testi
 • DIN 51350'ye uygun dört bilyalı test
 • Brugger Test Cihazı DIN 51347'ye uygun
 • Basın-Fit-Testi