TUNAP T&Cs

Genel Satış Koşulları, Teslimat ve Ödeme

 

1 Kapsam

1.1 Aşağıdaki satış, teslimat ve ödeme koşulları, tüm sözleşmeler, teslimatlar ve danışmanlık hizmetleri ve bilgileri dahil olmak üzere diğer hizmetler için geçerlidir.

1.2. Ayrıca, alıcı ile yapılan gelecekteki tüm sözleşmelere, ayrıca gelecekteki teslimatlara ve alıcıya verilen diğer hizmetlere de uygulanır.

1.3. İşin çelişkili şartları geçerli değildir.

2 Sözleşmenin Sonuçlanması

Bize verilen siparişler, sözleşme değişiklikleri ve eklemeler ile alt sözleşmeler yazılı olarak yapılmalıdır. Ürünlerin telefonla veya başka bir şekilde verilmiş siparişleri malların gönderilip tesliminden sonra geçerlidir ve fatura gerçekleşmiştir.

3 Fiyatlar, Fiyat Listeleri

3.1 Fiyatlarımız, paketleme masraflarını içermeyen Ex Works fiyatlarıdır ve DSD GmbH ("Grüner Punkt") tarafından atılan bertaraf maliyetlerini içerir. Siparişin verildiği tarihte geçerli olan fiyatlar geçerlidir. KDV fiyata dahil değildir ve yasal olarak belirtilen düzeyde ayrı ayrı faturalandırılacaktır.

3.2 Net değeri 75,00 Euro'dan küçük olan küçük siparişler için ek ücret uygulanır.

3.3 Eğer mutabık kalınan teslim tarihi sözleşmenin bitiminden itibaren bir aydan uzun sürerse, teslimat gününde geçerli fiyat listemize göre ücretlendirme hakkımız vardır.

4 Ödeme

4.1 Faturalarımız, veriliş tarihinden itibaren 10 gün içinde,% 2 indirim veya 20 gün içerisinde eksiksiz olarak ödenir.

4.2. Alıcı, ilk hatırlatmayı aldıktan sonra veya fatura tarihinden itibaren 30 gün sonra ve BGB'nin (Alman Medeni Kanunu) 286. paragrafı 3. fıkrasına göre bir hatırlatma yapılmaksızın ödeme yapmakla yükümlüdür. Temerrüt halinde,

BGB'nin (Alman Medeni Kanunu) 288'inci maddesine göre, temerrüt faaliyeti nedeniyle ilave zararın kanıtlanması halinde, temerrüt faizi hakkına sahiptir.

4.3 Onaylanmamış veya yasal olarak tespit edilmemiş olan alıcının taleplerine karşı ödeme yapılmasına izin verilmez. Bu, bu iddiaların aynı sözleşme ilişkisine ilişkin olmadığı durumlarda bu tür karşı iddialarla ilgili yeniden değerlendirme hakkı için geçerlidir.

5 Teslimat

5.1. Teslimat ya da gecikme bizim hatamız olmadıkça teslimat yükümlülüklerimiz, bizim tarafımızdan eksiksiz ve doğru teslimatı içerir.

5.2. Özel üretilmiş mallar için,% 10'a varan oranlarda teslimatlar yapılmalıdır veya buna göre faturalandırılır ve buna göre fatura edilir.

5.3. Teslim edilen malzemelerin belirtilen ölçümleri ile ilgili olarak, ölçümlere uygunluğu açıkça garanti etmedikçe, ölçümler endüstri içindeki normal değişikliklere tabidir.

5.4 Makul ölçüde parça teslimatı yapabilmemiz mümkün.

5.5. Sipariş edilen malların gönderilmesi, alıcının kusuru olan sebeplerden dolayı ertelenirse, teslimatın yapılabileceğine dair bildirim aldıktan sonra risk alıcıya geçer.

5.6 Sipariş edilen malların güvenilir sevki, tarafımızdan atanan bir taşıyıcı tarafından garanti edilmektedir. Taraflar, uyuşmazlık durumunda, bir teslimatın teslim alınmadığını kanıtlamak için alıcıya ait olduğunu kabul eder.

6 Teslim Tarihi

İhtarlar, lokavtlar, operasyonel hatalar, birincil malzemenin tesliminde gecikmeler ve bu koşulların tesislerimizde olup olmadığına bakılmaksızın etkileyemediğimiz öngörülemeyen durumların ortaya çıkması nedeniyle,

kabul edilen teslim tarihleri uygun bir şekilde uzatılabilir. veya tedarikçilerimizin tesislerinde. Teslimatla birlikte planlanmış olsa bile, bu tür durumlardan sorumlu tutulamayız. Eğer ortaya çıkarlarsa, her iki taraf da sözleşmeyi iptal etme hakkına sahiptir.

7 Başlığın Muhafaza Edilmesi

7.1. Gelen hak talepleri de dahil olmak üzere, teslim edilen ürünlerle ilgili olduğu sürece, alıcıya karşı mevcut tüm hak taleplerimizi karşılayana kadar, tarafımızdan teslim edilen kalemlerin adlarını saklarız.

7.2. Alıcının, normal iş akışının bir parçası olarak, unvanı elimizde tuttuğumuz ürünler (tapu kaydına tabi mallar) üzerinde satış yapma hakkı vardır. Ancak, bu satıştan dolayı, satın alan kişi, tapu siciline konu olan malların, işlenmeden önce satılıp satılmadığına veya taşınır nesneye bağlı olup olmadığına bakılmaksızın bu aşamada mallara tüm talepleri tahsis eder. Eğer alıkonmaya tabi mallar işlendikten sonra veya bize ait olmayan diğer mallarla birlikte satılırsa veya taşınır nesneye bağlıysa, o zaman müşteriye karşı alıcıya, satın alan ile alıcı arasında mutabakata varılan mallar için mutabık kalınan teslimat bedeli miktarının, feshedilmiş sayıldığı kabul edilir.

7.3 Satın alma işleminden sonra bile alıcı bu talebi toplama yetkisine sahiptir. Söz konusu hak talebinde bulunma yetkimiz, bundan etkilenmez. Ancak, satın alma yetkisini satın alma yetkisini kullandığı sürece, bunu yapmakla yükümlü olmak zorundayız ve anlaşmaya varılan teslimat bedeli miktarında tahsil edilen hasılat hakkına sahibiz. unvanı

muhafaza eden mallar için alıcı ve biz.

7.4 B3'ün (Alman Medeni Kanunu) 950 nci maddesine göre imalatçı olarak bizden herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin, tapuya tabi malların işlenmesi veya değiştirilmesi işlemi gerçekleştirilir. Eğer ünvanı saklı tutan mallar diğer kalemlerle işlenirse, malın piyasa değeri ile orantılı olarak yeni öğenin müşterek mülkiyetini işleme

sırasında diğer işlenmiş kalemlerin değerine kıyasla alırız. Alıcı, bizim için yeni kalemi gereken özen ve dikkatle ve ücretsiz olarak saklayacaktır.

7.5 Talebin hak kazandığımız güvenliği serbest bırakmamız zorunludur, bu durumda güvencenin gerçekleşebilir değeri talepleri% 20'den fazla aşmaktadır.

7.6 Ödeme olarak bir tasdiknameyi kabul edersek, tapu senedimiz artık bize karşı yapılacak olan kambiyo faturası ile ilgili iddiaların tespit edilebilmesine kadar devam eder.

Kusurlar için 8 Sorumluluk, Tazminat

8.1. Alıcının kusurları için talepler, sadece HGB'nin (Alman Ticaret Kanunu) 377'nci maddesi uyarınca herhangi bir kusurun araştırılması ve bildirilmesi görevini yerine getirmişse geçerlidir. Açık olmayan kusurlar, malların alınmasından itibaren 10 gün içinde özel olarak ve yazılı olarak bildirilmelidir.

8.2. Satın alınan eşyada bir kusur olduğunda, kusurun onarılması / kaldırılması veya yeni, kusurlu olmayan bir malın teslim edilmesine karar verme hakkına sahibiz.

8.3. Düzeltici eylemin başarısız olması halinde, alıcının, satın alanın sözleşmeyi iptal etmeyi veya fiyat indirimini talep etme hakkına sahiptir.

8.4 Önemli bir sözleşme yükümlülüğünü ihlal ettiğimiz, tipik ve tahmin edilebilir bir şekilde gerçekleşen hasarlarla sınırlı olduğumuz yasal şartlara göre sorumluyuz. Sorumluluğumuz da, bu şekilde, alıcının ağır ihmali temel alarak tazminat talep ettiği durumlarda kısıtlanmaktadır.

8.5 Hayatta, vücutta veya sağlıkta zarar gören yaralanmalardan etkilenmez; Bu, aynı zamanda, ürün yükümlülüğü kanunu uyarınca zorunlu sorumluluk için de geçerlidir.

8.6. Yukarıda belirtilen sapmaların dışında, sorumluluk kabul

edilmez.

8.7 Kusur iddiaları için sınırlama süresi, risk

transferinden 12 aydır.

9 Görev Yeri, Yetkili Mahkemesi, Uygulanabilir Hukuk

9.1. Performans yeri Wolfratshausen.

9.2 Alıcıyla yasal ilişkimizden kaynaklanan tüm anlaşmazlıkların yargı yeri Wolfratshausen'dir. Ancak, alıcının merkez bürosunun bulunduğu yasal işlemleri dosyalama hakkına sahibiz.

9.3 Alman hukuku geçerlidir!